وضعیت استخراج معادن استان یزد به تفکیک معدن
ردیف نام معدن ماده معدنی نام بهره بردار اشتغال مستقیم اشتغال غیرمستقیم استخراج87 استخراج88 استخراج89 متوسط رشد در3 سال اخیر
1 سنگ آهن چادرملو سنگ آهن سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران 1169 3207 8826360 9012895 6798595 -13.94%
2 سنگ آهن سه چاهون سنگ آهن شرکت سنگ آهن مرکزی ایران(سهامی خاص) 417 450 1665984 2932382 2715682 21.68%
3 ذغالسنگ پروده1طبس ذغالسنگ شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران 858 630 430263.2 122164 198437.1 -47.25%
4 ذغالسنگ پروده3 ذغالسنگ شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران 438
0 0 0 -
5 خاک صنعتی شرق هامانه خاک صنعتی ابوالقاسم رفیعی هامانه 5
7000 0 0 -
6 مرمریت مهرابرکوه مرمریت شرکت کانسارگسترسامان 12
500 0 0 -
7 مرمریت قاسم ذغالی مرمریت گروه سنگ زاگرس(سهامی خاص) 67 12 217935 140843 63661 -85.02%
8 خاک نسوزدارین طبس خاک نسوز شرکت تعاونی معدنی آماج طبس 5 5 1400 1700 470 -72.59%
9 خاک صنعتی سنگردخرانق خاک صنعتی جلال رفیعی هامانه 4 2 8000 0 1000 -182.84%
10 گرانیت کذاب گرانیت شرکت معدنی سنگ سختکوه 11
2750 0 0 -
11 گرانیت سخوید گرانیت مهرداد ستاره 11
0 0 0 -
12 مس دره زرشک مس شرکت ملی صنایع مس ایران 87
0 0 0 -
13 مرمریت شمال کوه سیاه ابرکوه(کرم آباده-مرحوم قلندری) مرمریت حمیدرضا ایرجی 24 12 9372.35 8716.008 2700 -86.31%
14 چینی باقی آباد سنگ چینی علی بمان افشاری 6 4 0 0 0 -
15 بالاست چاه خاور بالاست شرکت تهیه وتولیدبالاست راه آهن 18
0 0 0 -
16 مرمریت دره شکارابرکوه مرمریت شرکت سورنای نوین پایتخت(سهامی خاص) 8
0 0 0 -
17 گرانیت قرمزقلعه خرگوشی گرانیت شرکت کوه نور پا رس 14 20 0 2290 4250 100.00%
18 مرمرسفیدکوه مرمر شرکت عمرانی یزد باف 13 10 5810 4080 1150 -124.77%
19 گرانیت سبزقلعه خرگوشی گرانیت رجبعلی جلیلی محزون 8 3 250 1870 1200 54.36%
20 سرب وروی کوشک سرب و روی شرکت معادن بافق 361 320 133052 133800 82885 -26.70%
21 مرمریت سنگاب مرمریت شرکت معدنی الوان کوه 6 11 0 5200 2800 100.00%
22 خاک صنعتی مزرعه نو خاک صنعتی امیرحسین کربلائی حیدر(عباس تیموری) 5
35000 27000 0 -
23 نمک آبی چاه بیگی وچاه شور نمک شرکت تعاونی چند منظوره پویا 2
280 0 0 -
24 باریت نیزار باریت شرکت تولیدی ومعدنی نیزارکانسار 9
0 4700 0 -
25 خاک صنعتی زره کوه خرانق خاک صنعتی محمد علی قانع عزآبادی 4
1500 0 0 -
26 فلدسپات شرق گزدون فلدسپات حسینعلی معصومی 3
2400 700 0 -
27 خاک صنعتی انجیرآوند خاک صنعتی محمدعلی بریدلقمانی طوسی 6
0 0 0 -
28 مرمریت رباط ابرکوه مرمریت احمدابراهیم پورتیزکی 12 10 8730 9700 9000 1.51%
29 ذغالسنگ مزینوی شرقی ذغالسنگ شرکت تعاونی معدنی مزینو طبس 8 17 4161 4470 2550 -27.74%
30 مرمریت گدارسوزشمالی مرمریت علیرضا صمیمی 13
8288.9 10338.79 6880 -9.76%
31 مرمریت صورتی بافق مرمریت گروه سنگ زاگرس(سهامی خاص) 9
0 0 0 -
32 خاک صنعتی چشمه عربون اردکان خاک صنعتی محمود بهجتی اردکانی 5
33600 4864 2000 -309.88%
33 تراورتن و مرمرشواز تراورتن سیدرضا هاشمی نسب 9
7980 1350 0 -
34 بنتونیت شیرگشت بنتونیت شرکت ندای رهاوی(سهامی عام) 5
0 0 0 -
35 سرب وروی دره زنجیر سرب و روی شرکت مهندسی کانی فرآوران تهران 14 5 0 140 505 100.00%
36 مرمریت کوه اعلاء ابرکوه مرمریت تعاونی وتولیدی کوه اعلاء ابرکوه(14آباده) 10 12 5070 7250 6000 8.08%
37 سرب وروی گیچرکوه ریگ کلاغی سرب و روی شرکت کانی یابان بهاباد(سهامی خاص) 18 10 1941 806 560 -86.17%
38 لاشه مرمریت سفیدکوه تفت لاشه آهکی شرکت میم کا 3 1 0 0 0 -
39 لاشه آهکی اشنیز لاشه آهکی شرکت تعاونی معدنی آهکی اشنیز 9 12 0 80934 49000 100.00%
40 نمک آبی چاه دق بافق نمک محمدرضا زینی 3
0 0 0 -
41 ذغالسنگ مزرعه حسام ذغالسنگ شرکت تعاونی معدنی مزینوطبس 7 17
770 2150 100.00%
42 ذغالسنگ پروده5 ذغالسنگ شرکت معدنجو(سهامی خاص) 967 797 207878.7 174117.1 56926 -91.10%
43 خاک سرخ ندوشن خاک سرخ شرکت آفتاب سرخ کویر 9
500 0 0 -
44 بنتونیت کوه سفید بنتونیت شرکت بازرگانی معدنی رکن خراسان 7
1000 0 0 -
45 خاک صنعتی بیدمیان خاک صنعتی عزیزا.. مظفری 5
0 0 60 100.00%
46 فلورین کمرمهدی طبس(شماره2) فلورین شرکت توسعه سرمایهگذاری نور 23 49 5014.59 3900 5220 1.99%
47 گرانیت قرمزغرب قلعه خرگوشی گرانیت شرکت معدنی سنگ آذرین یزد 11 35 4140 5620 2260 -35.35%
48 خاک نسوزچشمه شتران خاک نسوز شرکت معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق 10 8 3530 3350 650 -133.04%
49 خاک نسوز چاهکولار خاک نسوز شرکت معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق 10 25 6500 5500 6050 -3.65%
50 خاک نسوزچاهبید خاک نسوز شرکت معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق 9 14 4000 3250 3050 -14.52%
51 گرانیت جنوب قلعه خرگوشی گرانیت شرکت کوه نور پا رس 8
182 183 0 -
52 خاک صنعتی ساغند خاک صنعتی منصورمظفری 3
200 44 120 -29.10%
53 تراورتن ومرمرغیاث آباد تراورتن الهه عدل 10 8 0 8000 3300 100.00%
54 ذغالسنگ پروده2شمالی ذغالسنگ شرکت ذغالسنگ نگین طبس 118 231 111363 64687 80135.73 -17.88%
55 خاک صنعتی کهرنگ اردکان خاک صنعتی شرکت تعاونی معدنی یاقوت ظفر یزد 18 6 225092 215756 49655 -112.91%
56 سنگ آرگونیت حاجی آباد لاشه آهکی صادق گلشن روغنی 5
0 0 0 -
57 لاشه آهک طلاورزان لاشه آهکی شرکت اکتشاف وتولید اردکان 5 9 84219.55 45074.8 34646.95 -55.91%
58 نمک کلوت اردکان نمک شرکت تعاونی معدنی نمک کلوت اردکان 5 6 6063.385 4692.975 3167.16 -38.36%
59 لاشه آهکی مهدی آباداردکان لاشه آهکی شرکت معدنی باریت اردکان 11
0 200 0 -
60 فلورین کمرمهدی(شماره1) فلورین شرکت تولیدی ومعدنی فلوراسپار 75
31690 22520 0 -
61 خاک نسوزچهارچشمه طبس خاک نسوز شرکت بینالمللی کائولن شرق 12
22785 1200 10963 -44.16%
62 تراورتن کمن کوه اعلاء ابرکوه تراورتن عزیزطائی 9 14 5255 2379 5825 5.02%
63 سنگ آهن علی آباد سنگ آهن شرکت سنگ آهن مرکزی رباط(سهامی خاص) 47 116 375010 73730 93220 -100.57%
64 خاک وسنگ نسوزرودنی خاک نسوز شرکت فراورده های رودنی طبس 7 4 2500 1700 100 -400.00%
65 ذغالسنگ پروده3شمالی ذغالسنگ شرکت ذغالسنگ نگین طبس 165 112 72006 43666 69914.64 -1.48%
66 الژیست وخاک صنعتی زاجات الژیست شرکت معدنی وصنعتی صدف زرین یزد 7 22 14000 0 10000 -18.32%
67 خاک صنعتی گدارشوراردکان خاک صنعتی شرکت تعاونی معدنی یاقوت ظفر یزد 26 6 312549 210598 64490 -120.15%
68 فلدسپات چاه نتک فلدسپات شرکت راهیان خضرآسیا 5 4 2900 1290 2390 -10.15%
69 گچ عصرآباد گچ شرکت کارخانجات گچ یزد 17 14 192642 209083.3 71149 -64.55%
70 مرمر بورق مرمر شرکت عمرانی یزد باف 24 45 4905 5890 1590 -75.64%
71 فلدسپات خلیل آباد فلدسپات گروه صنعتی معدنی اطلس کاوان پاژ 4
0 0 0 -
72 کائولن اشلانی(دیهوک) کائولن شرکت تعاونی معدنی اشلانی (مسعودباطنی) 8
0 0 0 -
73 مرمریت هرابرجان مرمریت اکبر ایزدی 12
18000 15700 0 -
74 خاک نسوزگداردشتوک خاک نسوز علیرضا رسولی 6
2200 0 0 -
75 مرمریت عظیمی مرمریت شرکت معدنی کاوشگران 9
0 0 0 -
76 باریت آبخورک باریت شرکت باریت کویرطبس(سهامی خاص) 10 11 350 540 7520 78.43%
77 ذغالسنگ مزینوی غربی طبس ذغالسنگ شرکت تعاونی معدنی فجر مزینوی 14 28 9810 15650 8055 -10.36%
78 گچ خروطبس گچ شرکت تعاونی تولیدی معدنی گچ خروطبس 10

0 0 -
79 خاک نسوزچسبنده رباط خان خاک نسوز شرکت معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق 15 12 5662.5 6200 550 -220.87%
80 مرمریت ازمیغان مرمریت شرکت گل سنگ دره بید کویر 15
2000 0 0 -
81 تراورتن حجت آباد تراورتن شرکت تعاونی معدنی اردکان کاوش 11 10 11000 0 3450 -78.56%
82 ماسه سیلیس چیروک طبس سیلیس شرکت ماسه ریخته گری چیروک طبس 15 76 104151 77586 70977 -21.14%
83 مرمریت چکاوک مرمریت شرکت معدنی سنگ مرمریت تندیس آباده(سهامی خاص) 10
0 47000 0 -
84 گرانیت کوه کم کلاغ گرانیت ملک منصوری 12
0 0 0 -
85 سیلیس وهماتیت زاغو سیلیس غلامرضا کارگر خرانقی 9 9 13510 12730 13920 1.48%
86 تراورتن شهرسفید تراورتن منصورپیرحسین لو 8
5740 17120 0 -
87 خاک صنعتی قلندرکوه خاک صنعتی مهرعلی عباس محبی 6 6 0 0 5000 100.00%
88 مرمریت تپه های محمدغلامی مرمریت شرکت تعاونی معدنی درسنگ زیبا 8
800 3337 0 -
89 سیلیس متکستانه سیلیس شرکت معدنی تکاجوسپاهان 11 49 41148.06 13618.53 5930.4 -163.41%
90 باریت وفلورین کوه اشرفا باریت شرکت آرمین معدن آریا 6
100 0 0 -
91 گرانیت قرمزمینیاتوری خرگوشی گرانیت فرزاد سعیدی 16
1800 0 0 -
92 باریت هودر باریت شرکت بهادران سنگ 7
200 1150 0 -
93 باریت هفتهر باریت شرکت باریت فلات ایران 14 11 1161.84 2671.68 3557.49 42.85%
94 خاک نسوز کوه دری رباط خان خاک نسوز علیرضا حسین زاده 5 4 2350 1580 540 -108.61%
95 چینی تادر مهریز سنگ چینی شرکت تعاونی معدنی تادرمهریز 10
2000 0 0 -
96 تراورتن ومرمریت باغبان تراورتن جلال باغبان 11
4000 3500 0 -
97 مرمریت پرطاووس بهاباد مرمریت شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ 15 40 11830 8629 7115 -28.95%
98 سنگ آهن چغارت سنگ آهن شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران 1745 3656 6636946 6301802 4188588 -25.88%
99 بنتونیت درود گر بنتونیت شرکت باریت فلات ایران 6
5303.52 0 0 -
100 خاک نسوز روزبه خاک نسوز شرکت معدنی مهر خاک طبس 9
300 0 0 -
101 گرانیت جنوب غرب قلعه خرگوشی گرانیت داریوش منصوری 14
0 0 0 -
102 تراورتن لاشه علویه وهلات آباد تراورتن شرکت بهادران سنگ 6
1995.595 6240 0 -
103 ذغالسنگ تخت زیتون ذغالسنگ شرکت کانی یابان کویر 27
0 0 0 -
104 خاک صنعتی زنگون خرانق خاک صنعتی غلامرضا رفیعی هامانه 4 2 3000 0 500 -
105 تراورتن ملوس شواز تراورتن شرکت معدنی اقبال اردکان 8
0 0 0 -
106 ذغالسنگ نایبند1 ذغالسنگ شرکت مهرآذین(سهامی خاص) 25 26 660 1163 840 11.36%
107 ذغالسنگ نایبند3 ذغالسنگ مجتبی شیری 25 1 0 0 0 -
108 تراورتن دشت آباد تراورتن علی ابویی پناه بدرآبادی 6
1500 0 0 -
109 گرانیت نیر گرانیت شرکت گلستان سفید 9
0 0 0 -
110 گرانیت خضر سخوید گرانیت مجید شیروانی 8
0 0 0 -
111 گرانیت قرمزچشمه قلعه خرگوشی گرانیت شرکت کان زرپژوه 16
1600 0 0 -
112 پگماتیت رباط پشت بادام فلدسپات محمد فلاح 5 7 2900 1345 199 -281.74%
113 خاک صنعتی رباط پشت بادام خاک صنعتی سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد 5
0 0 0 -
114 فلدسپات زرین فلدسپات شرکت کویرزرین اردکان 4 4 23000 35000 10000 -51.66%
115 ذغالسنگ تخت نادر طبس ذغالسنگ شرکت کانی یابان کویر 21
0 0 0 -
116 خاک صنعتی دالمه خاک صنعتی شرکت معدنی باریت اردکان 5 5 0 0 6800 100.00%
117 ذغالسنگ نایبند2 ذغالسنگ علی باقری 21 2 0 0 0 -
118 تراورتن بالکان تراورتن شرکت مجتمع صنعت و معدن صدوق 6 6 3130 3300 1650 -37.73%
119 خاک صنعتی حوض گور اردکان خاک صنعتی سیدعلی پورحسینی محمودآباد 4 9 6541 6800 3720 -32.60%
120 ذغالسنگ کالشور ذغالسنگ شرکت سیاه زر طبس 15
1250 0 0 -
121 مرمریت نوید مرمریت احمد ابراهیم پور تیزکی 10 10 14447 15900 8000 -34.38%
122 سولفات یعقوبیه سولفات سدیم شرکت صفائیه گلشن 32 17 28970 29120 20576 -18.66%
123 خاک نسوزکوه قرنی خاک نسوز محمد رضا مظفری 5
2700 2800 0 -
124 شیل ومارن ومارن آهکی کوه نار(هرمز) لاشه آهکی شرکت سیمان بوهروک یزد 100
853906 730097 815562 -2.32%
125 خاک نسوز خیرآباد خاک نسوز محمد صمدی 4 4 1500 150 0 -
126 فلدسپات مهدی آباد فلدسپات مهدی آزاد مهر 4
2000 2000 0 -
127 ذغالسنگ قدیر ذغالسنگ جعفر منجمی 30
0 0 0 -
128 باریت اشک باریت شرکت باریت فخرآباداردکان 6 6 1350 0 556 -55.82%
129 باریت اردکان باریت شرکت باریت فلات ایران 17 30 5011 6557.97 5080.56 0.69%
130 تراورتن کرم چاه بلاغ تراورتن فرهاد فهیمی 9 21 20500 10400 2900 -165.88%
131 مرمریت مینیاتورسنگ ابر کوه مرمریت شرکت مهندسی فرآوری معدنی پردیس معدنکاویزد 10
0 0 0 -
132 گرانیت شبنم گرانیت شرکت معدن سنگ گرانیت شبنم یزد 11
941 0 0 -
133 باریت چاپدونی باریت اعظم محمدی ساغندی 3
400 0 0 -
134 فلدسپات مزرعه علی قلی فلدسپات محمدحسین ثقفی 5 2 27000 11000 8000 -83.71%
135 چینی چاهک سنگ چینی علیرضا خلج 8
0 0 0 -
136 فلدسپات ساغند فلدسپات علی دهقانی 4
10500 0 0 -
137 مرمریت بیشه دربهاباد مرمریت گروه سنگ زاگرس(سهامی خاص) 6 14 100937 108268 44338 -50.88%
138 ذغالسنگ مهندس راطبی(یال شمالی) ذغالسنگ شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران 177 40 22715 14001 12147 -36.75%
139 خاک صنعتی کوه بیشه حلوان خاک صنعتی محمود صمدی 4 4 1500 300 400 -93.65%
140 تراورتن حاجی آباد دهشیر تراورتن شرکت صنعتی ومعدنی تیس کویریزد(سهامی خاص) 8
2500 18080 0 -
141 فلدسپات سدیک امیراردکان فلدسپات فریبا اشرف زاده اردکانی 6 3 0 5000 8000 100.00%
142 مرمریت مهدی ابرکوه مرمریت شرکت صنعتی ومعدنی سجاد 12
4900 3870 0 -
143 خاک نسوزحلوان خاک نسوز علی آذرباد 5 3 3750 5000 4600 9.71%
144 خاک صنعتی زیرآب شتران خاک صنعتی حسین مظفری 6
0 0 0 -
145 تالک شیست توتک تالک شیست عنایت ا... راه پیما 4 3 1500 0 0 -
146 خاک نسوزچشمه خواجه حسن خاک نسوز محمدرضا آذرافراز 5 6 1340 3500 1900 16.02%
147 خاک صنعتی ورامی خاک صنعتی شرکت ورامی یزد 5
7500 3500 0 -
148 فلدسپات علی آباد فلدسپات شرکت تعاونی معدنی یزد کانه 5
7500 17500 10000 13.40%
149 خاک نسوزسرتخت خاک نسوز سیدبابک حسامی 5
0 1700 0 -
150 بوکسیت گدارزرد بوکسیت شرکت تعاونی معدنی فرآوری یزد 16 4 1500 1000 800 -36.93%
151 خاک صنعتی سرشک اردکان خاک صنعتی شرکت معدنی وصنعتی فلات کویراردکان 3
6000 0 0 -
152 خاک صنعتی میل سفید خاک صنعتی حسین احمدی اردکانی 2
0 10000 0 -
153 خاک صنعتی نفیس آباد خاک صنعتی شرکت معدنی شهاب زرین اردکان(سهامی خاص) 3
0 0 0 -
154 گرانیت مزرعه نانوا گرانیت سکینه سخویدی زاده 7
0 0 0 -
155 خاک صنعتی ریزآب خاک صنعتی شرکت کیمیاگران کویر 6
0 15000 0 -
156 تراورتن قنبرزمستان تراورتن امرا... علی اصغری 13 8 0 0 700 100.00%
157 گرانیت کوه بنفتی گرانیت شرکت صنعتی ومعدنی احجاربنافت 6
4579.867 0 0 -
158 ذغالسنگ جعفران ذغالسنگ شرکت تعاونی وتولیدی ذغالسنگ جعفران 9
400 0 0 -
159 خاک صنعتی چاه حسین رباط خان خاک صنعتی شرکت تعاونی معدنی آماج طبس 6 5 1450 1750 1550 3.28%
160 چینی توتک سنگ چینی حسین آبرون 8
0 0 0 -
161 مرمر علی آباد مرمر شرکت بینالمللی مه یاس 8
1490 0 0 -
162 بوکسیت صدرآباد بوکسیت شرکت تعاونی معدنی فرآوری آلومینیوم یزد 16
8000 0 14000 24.41%
163 خاک صنعتی هامانه خاک صنعتی شرکت تعاونی کانسارمیبد 4
0 2500 3000 100.00%
164 الژیست نفیس آباد الژیست علی قانعی اردکان 9
8300 0 0 -
165 فلدسپات عبدا... فلدسپات شرکت خاک و فلزات یزد 4
0 0 0 -
166 خاک صنعتی مزرعه علی بیگ خاک صنعتی هانی دهقانی فیروزآبادی 5
3500 0 0 -
167 سنگ آهن ارجنان سنگ آهن شرکت توسعه معادن دشت یزد 7 17 28000 15000 4500 -149.44%
168 گرانیت شیرکوه گرانیت قاسم حاجی حسینی سخویدی 6
1000 0 0 -
169 سنگ گرانیت صبوران گرانیت ناصر زارع مهرجردی 10
0 0 0 -
170 تراورتن ندوشن تراورتن شرکت مجتمع صنعت و معدن صدوق 8 6 1700 1100 2300 14.03%
171 باریت وسرب وروی مهدی آبادبهادران باریت شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران 234 91 75258 77734 55818 -16.12%
سرب و روی 79170 42750 20542 -96.32%
172 مرمریت نفیس مرمریت علی محمد شهبازیان 11
0 250 0 -
173 خاک صنعتی زمرداردکان خاک صنعتی محمدرضا بهجتی 7
0 0 0 -
174 سرب وروی بهرام تاج سرب و روی حجت ا... آب پیکران 7
0 0 0 -
175 خاک صنعتی رودگز خاک صنعتی شرکت تهیه وتوزیع موادمعدنی جاویدیزد 7
6500 7000 0 -
176 گرانیت مزرعه خسرو گرانیت مرضیه حاجی حسینی 5
1800 0 0 -
177 فلورین هودر فلورین شرکت فلورین فاطر 6 4 600 0 290 -43.84%
178 کائولن پارس کائولن شرکت پارس کائولن(سهامی خاص) 6
0 700 0 -
179 خاک صنعتی قوام آباد خاک صنعتی شرکت معدنی خاک نسوزخضرآبادیزد(سهامی خاص) 6
54000 38000 0 -
180 خاک صنعتی و نسوز گل نی خاک صنعتی صدیقه خسروی 5 3 500 5800 3000 59.18%
181 خاک صنعتی ابوالفضل اردکان خاک صنعتی سیدجواد میرابوالحسنی 5 3 1650 25000 18000 69.72%
182 مرمریت کمردارین3 مرمریت داود حاج حیدری و رنوسفادرانی 8
0 0 0 -
183 سنگ آهک لاشه سیاه کوه طبس لاشه آهکی اسدا... رئیسی اشترجانی 5 3 2000 2570 0 -
184 لاشه آهکی سقنچین میبد لاشه آهکی جواد ابوئی 7 6 0 40000 47000 100.00%
185 خاک صنعتی زهره مهراردکان خاک صنعتی مهدی متیری 5
0 8000 0 -
186 خاک وسنگ نسوزکوه سرخ رباط خان خاک نسوز جواد مظفری 4 5 2300 8900 6000 38.09%
187 فلورین کمرمهدی(شماره3) فلورین شرکت تولیدی ومعدنی فلوراسپار 12
0 1250 0 -
188 خاک صنعتی رباط حوض گور خاک صنعتی سیدکمال میراحمدی اردکانی 6 2 200 4200 100 -41.42%
189 تراورتن کوه عظیم تراورتن شرکت معدنی کوه عظیم یزد 12 14 10561 7969 8450 -11.80%
190 خاک صنعتی تنگه زرین خاک صنعتی ناصرفولادی اردکانی 6
0 0 0 -
191 خاک صنعتی فخرآباد خاک صنعتی حسین هاتفی اردکانی 6
17000 0 0 -
192 سرب وروی انجیره سرب و روی شرکت ذوب وروی بافق 14
0 0 0 -
193 گرانیت مرجان ندوشن گرانیت محمد رضایی احمدآبادی 7 5 1550 0 1000 -24.50%
194 تراورتن دهشیر تراورتن شرکت سنگ تراورتن سنگ دهشیر 10 13 4000 3500 0 -
195 روی حوض سفید سرب و روی شرکت معدنی سپهراردکان(پیمان شیخ علیزاده) 13 7 550 500 200 -65.83%
196 خاک صنعتی رهنو خاک صنعتی عصمت اعراب شیبانی 7
14000 0 0 -
197 فلدسپات بیداخوید فلدسپات شرکت کیمیا سنگ کویر 4 2 3500 2995.35 15500 52.48%
198 تراورتن سیل کوچک تراورتن شرکت نگین ارم 10 15 29300 23900 30300 1.66%
199 خاک نسوزچاه رخنه خاک نسوز خدابخش خسروی 7
6000 0 0 -
200 سیلیس سعدویه سیلیس سکینه رحیمی رتکی 6
0 0 0 -
201 تراورتن علویه و هلات آباد شماره2 تراورتن شرکت بهادران سنگ 6
2500 6370 0 -
202 باریت نصرآباد باریت شرکت پگاه کوشان سپاهان 9
600 0 0 -
203 خاک صنعتی کوه زاغ خاک صنعتی حسن حیدریان 5
0 0 0 -
204 سرب وروی چاه میر سرب و روی شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) 7 2 0 0 0 -
205 تراورتن سایت دهشیر تراورتن حسین ملااسماعیلی 10 12 0 3500 0 -
206 فسفات اسفوردی فسفات شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران 25 175 253812 308192 315872 10.36%
207 سنگ آهن میشدوان(آنومالی IX) سنگ آهن شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران 140 176 911003.9 793508 965877 2.88%
208 لاشه آهکی هریشت اردکان لاشه آهکی محمود هاتفی اردکانی 12 9 80484 249882 33000 -56.17%
209 تراورتن نگین دهشیر تراورتن شرکت تعاونی پویش زمین کویر یزد 18 11 23950 18580 1500 -299.58%
210 خاک صنعتی چاه متک خاک صنعتی جواد جوان 5
11000 0 0 -
211 سرب وروی منصورآباد-فرح آباد سرب و روی شرکت مهندسی کانی فرآوران تهران 18 22 1044.956 2968.25 1826 24.35%
212 خاک صنعتی تلخک خاک صنعتی شرکت تعاونی خدمات عمرانی کاوشکاران اردکان 6 2 0 0 0 -
213 فلدسپات نگین خضرآباد فلدسپات شرکت نگین معدن یزد 8 4 0 0 10000 100.00%
214 خاک صنعتی ریگ شتران خاک صنعتی محمدعلی کمالی اردکانی 8
0 0 0 -
215 گرانیت بیدستان گرانیت شرکت تعاونی الماس سنگ یزد 7
2120 0 0 -
216 فلدسپات کوه ریگی فلدسپات محمدعلی فاتحی 4
0 0 0 -
217 سنگ آهک دم هفت لاشه آهکی عماد پایه دار اردکانی 8 5 0 0 30000 100.00%
218 بنتونیت دیهوک بنتونیت سیدرضا میرابوالحسنی اردکانی 5 3 1000 0 4000 50.00%
219 خاک صنعتی فاطمیه(کوه گلین) خاک صنعتی حسین طالعی اردکانی 5 5 43000 54000 43000 0.00%
220 تراورتن عبدا... تراورتن امیرکیوان سنمار 10
2000 0 0 -
221 بنتونیت زرین بنتونیت معصومه دیوسالار 4
0 0 0 -
222 تراورتن سل اردان تراورتن شرکت صنایع درخشان یزد 18
2500 15400 10000 50.00%
223 مرمریت حراء مرمریت محمدرضا عدل 12
4000 0 0 -
224 گرانیت مهدی تنگ چنار گرانیت علی اصغر زارع بیدکی 10 7 1940 700 830 -52.88%
225 مرمریت دره چاه حسن خان مرمریت شرکت گل تپه مریم ده (سهامی خاص) 20
3250 5174 950 -84.96%
226 تراورتن سنگ آذین تراورتن محمدهادی الماسی یزدی 9
1500 0 0 -
227 تراورتن دشت پردیس تراورتن شرکت معادن دشت پردیس(سهامی خاص) 7
6116 8010 0 -
228 تراورتن نماسنگ تراورتن شرکت صنعت ومعدن نماسنگ یزد 11 14 10520 6400 5050 -44.33%
229 گرانیت پنج تن گرانیت شرکت گرانیت کوثر 8
0 0 0 -
230 بنتونیت قلعه کوه چک چک بنتونیت حسن شیربند 5
0 0 0 -
231 سرب وروی هفتهر سرب و روی شرکت آماتیس پردیس 11
0 0 0 -
232 ذغالسنگ پروده6 ذغالسنگ شرکت معدنجو(سهامی خاص) 346 112 0 0 0 -
233 گرانیت چاه سرخ ندوشن گرانیت علی ظهیری 7 3 500 0 500 0.00%
234 نمک رستاق نمک محمدحسین ارزشی 7
0 0 0 -
235 فلدسپات همای میبد فلدسپات صدیقه فلاح 6 8 0 0 0 -
236 مرمرهنگره وبیشه مرمر علی محمد غیبی 7 10 0 745 230 100.00%
237 مرمریت بافق شماره2 مرمریت شرکت عمرانی یزد باف 7
2000 1800 0 -
238 مرمریت گلاب بافق مرمریت جمال گلاب 6
0 0 0 -
239 خاک صنعتی کوه گاریگون خاک صنعتی مصطفی اقبالی زارچ 4 3 0 0 0 -
240 خاک صنعتی تبرکوه خاک صنعتی جعفر ناو 8 4 7000 10500 0 -
241 مرمریت کوه پنج انگشتی مرمریت اکبرآقا حاج محمدزاده 6
0 0 0 -
242 فلدسپات گزدون فلدسپات گروه صنعتی معدنی اطلس کاوان پاژ 5 3 0 0 3500 100.00%
243 خاک صنعتی نفیس آباد2 خاک صنعتی عاطفه مختاری اردکان 4
7500 0 0 -
244 مرمریت گلشن طبس مرمریت کوکب مولوی زاده یزدی 9
0 0 0 -
245 سنگ آهن چاه گز سنگ آهن شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران 212 111 0 54387 47403 100.00%
246 خاک صنعتی پرکوه عقدا خاک صنعتی سیدرضا طباطبایی عقدا 6
2000 0 0 -
247 سرب وروی تاجکوه سرب و روی سیدمصطفی طباطبایی انارکی 15 4 0 1060 0 -
248 خاک صنعتی آبخانه خرانق خاک صنعتی مصطفی محیط اردکانی 6
3000 0 0 -
249 خاک صنعتی کوه سرخ زرین خاک صنعتی شرکت معدنی وصنعتی فلات کویراردکان(سهامی خاص) 4
0 0 0 -
250 سنگ آهن سورک ندوشن سنگ آهن نوردفولادصنعتی وساختمانی یزد 22 22 34000 81500 67300 28.92%
251 خاک صنعتی نرگس هامانه خاک صنعتی نرگس جواهری فر 4
0 0 0 -
252 خاک نسوزرباط کلمرد خاک نسوز شرکت تولیدی معدنی کاوش زمین طبس 5 6 1200 2700 1100 -4.45%
253 گرانیت بازرگان گرانیت صنایع فراوری ومعدنی یلداگرانیت(سهامی خاص) 9
0 1100 0 -
254 خاک نسوزسرتخت بازک خاک نسوز حسن مظفری 7 3 0 0 3500 100.00%
255 گرانیت گلگدار گرانیت صغری بیگم راسخی 5 4 630 600 200 -77.48%
256 بنتونیت اصفهک بنتونیت مجتبی سلطانی 5 1 100 6700 0 -
257 مصالح کوهی هاتف لاشه آهکی شرکتهاتف امید دز 6
0 0 0 -
258 ذغالسنگ کلشانه ذغالسنگ عباس محمودی 16
0 0 0 -
259 بنتونیت چک چک اردکان بنتونیت حسنعلی خواست 4
0 4500 0 -
260 مرمریت کرم ده محمدطبس مرمریت شرکت اکتشافی استخراجی گرگین 11
0 0 0 -
261 خاک صنعتی تل بهرام گور خاک صنعتی جلال ناو 10
4650 3800 0 -
262 خاک صنعتی کوه گاره خاک صنعتی جواد کوه علی بیک 5
0 2000 0 -
263 گرانیت شماره2 نیر گرانیت منصور حسین زاده گلستان 5
0 0 0 -
264 سیلیس کوه زنگون سیلیس سیدمصطفی پورمصطفوی اردکانی 6
0 0 0 -
265 ذغالسنگ دهنه نمکی ذغالسنگ علیرضا حسین زاده 5 3 0 0 200 100.00%
266 مرمرلادرب مرمر مجتبی عباس محبی 9 7 0 0 500 100.00%
267 فلدسپات زرین کویراردکان فلدسپات عبدالعلی ابراهیمی 5
0 0 4000 100.00%
268 خاک صنعتی قدمگاه خاک صنعتی محمد فتوحی اردکانی 4
0 5000 0 -
269 فلدسپات خضرآباد2 فلدسپات صدیقه سلیمی میدانشاهی 6
0 0 0 -
270 مرمریت کوه بادامی مرمریت محمدرضا صلصالی 12
0 0 446.71 100.00%
271 صادق آباد لاشه آهکی ابوالفضل سبیلی 3 4
5500 7200 100.00%
272 خاک صنعتی نگین اردکان خاک صنعتی فاطمه جان هاشمیان 5

0 0 -
273 مرمریت سی گل کوه ریگ مهریز مرمریت شرکت معدن سی گل کوه ریگ مهریز 8

0 0 -
274 لاشه آهکی فرش راه لاشه آهکی شرکت فرش راه یزد 8 5
14099 52637.94 100.00%
275 مرمریت بهاباد مرمریت شرکت پارس ایساتیس بهاباد 9 6
0 320 100.00%
276 لاشه آهکی زاویه ساز لاشه آهکی شرکت زاویه ساز 7 5
33650 57137 100.00%
277 سیلیس چاه ابرو سیلیس علی پیرمرادیان نجف آباد 8

50000 0 -
278 خاک نسوزکلمرد خاک نسوز شرکت بینالمللی کائولن شرق(سهامی خاص) 7

3700 0 -
279 تراورتن توران پشت تراورتن شرکت تعاونی معدنی سنگ سخت شیراز 17 15
0 3500 100.00%
280 لاشه آهکی نصر لاشه آهکی شرکت آسفالت گسترنصریزد(سهامی خاص) 7

116500 126828 100.00%
281 خاک صنعتی کوه لیسوچاه متک خاک صنعتی محمدعلی نظری مقدم 6

0 0 -
282 تراورتن کورسول تراورتن محمدتقی باقری ورنوسفادرانی 10

3000 0 -
283 تراورتن پرهام تراورتن شرکت معدنی پیرتاک 10

4790 0 -
284 تراورتن نیستان تراورتن شرکت صنعتی ومعدنی کیمیا لاجوردآسیا(سهامی خاص) 10

0 0 -
285 نمک وگچ کیمیای کلوت اردکان نمک علیرضا حسین زاده فیروزآبادی 5

0 0 -
گچ 0 0 -
286 گچ غدیراردکان گچ علیرضا حسین زاده فیروزآبادی 6

0 0 -
287 خاک صنعتی هفتهر خاک صنعتی اعظم بمانی 6 2
1500 2000 100.00%
288 خاک صنعتی کوه تنگر خاک صنعتی محمدمتیری انجیرآوندی 5

0 0 -
289 تراورتن سل شماره2 تراورتن شرکت تولیدی رخ نمای شرق 14

2100 31000 100.00%
290 سیلیس چک چک2 سیلیس محمدرضا خدائی 6 3
0 10000 100.00%
291 گرانیت درک نیر گرانیت رضا طبیب زاده انوری 7

0 0 -
292 مرمریت ابرکوه مرمریت مژگان اسفندیاری 20

0 0 -
293 سیلیس نیوک سیلیس ناصر پورغلامی رکن آبادی 7

0 0 -
294 خاک صنعتی علی آباد دالمه خاک صنعتی محمدرضا فرزندی 4

0 0 -
295 لاشه آهکی لاانجیر لاشه آهکی شرکت مهندسی ساختمانی آتشباران کویریزد(سهامی خاص) 7 4
0 0 -
296 خاک صنعتی توت اردکان خاک صنعتی مرضیه علمدار 4

0 0 -
297 سنگ آهن اسلامیه سنگ آهن معادن فلات مرکزی 7 5
0 1500 100.00%
298 خاک صنعتی چک چک خاک صنعتی حسن دهقانی محمودآبادی 5

0 0 -
299 تراورتن فراکوه شرق تراورتن شرکت فراکوه شرق 9


0 -
300 مرمریت رزپرشیا مرمریت شرکت تجاری سنمار 10


0 -
301 سیلیس زاجات سیلیس شرکت معدنی صنعتی صدف زرین یزد 3


0 -
302 سنگ آهن هرابرجان سنگ آهن شرکت تعاونی نگین سبز رزا 7


0 -
303 فلدسپات شرق کوه غارگرگ فلدسپات محمدرضا محیطی اردکانی 7 4

40000 100.00%
304 تراورتن بعثت یزد تراورتن زهره زارع 10


0 -
305 فلدسپات ساغند2 فلدسپات فاطمه طالعی اردکانی 5


0 -
306 سنگ آهک چهل تن لاشه آهکی محمدعلی زارع زاده 7 4

25000 100.00%
307 خاک صنعتی مروارید اردکان خاک صنعتی حسین کمالی اردکانی 5


0 -
308 سرب وروی تپه سرخ سرب و روی شرکت معدنی خورشیدکوهستان آریج 5 10

380 100.00%
309 خاک صنعتی مهدیه خاک صنعتی حسین زارع 5 5

10000 100.00%
310 تراورتن سایت شماره2 تراورتن ملکه هراتی بندی 10


0 -
311 تراورتن سنگ ابرکوه تراورتن شرکت معدنی تراورتن سنگ ابرکوه 16 22

3900 100.00%
312 تراورتن پروده طبس تراورتن شرکت تعاونی معدنی معدنکاران پرشین نطنز 6


0 -
313 سنگ آهن خضرآباد سنگ آهن شرکت مجتمع معدنی کاونده سپاهان 12 23

20400 100.00%
314 سیلیس توت اردکان سیلیس شرکت شیشه شناوراردکان 24


0 -
315 سنگ آهن اسفندار سنگ آهن شرکت سنگ آهن پولاداسفندار 25


0 -
316 گرانیت بازرگان2 گرانیت علی زارعشاهی 8


0 -
317 فلدسپات پارس اردکان فلدسپات مرتضی ابوطالبی میرصالح 5


0 -
318 خاک صنعتی حسین آباد زرین خاک صنعتی محمدعلی ثقفی 4 4

0 -
319 سنگ آهن شواز سنگ آهن شرکت معادن فلات مرکزی 7


0 -
320 تراورتن سجاد تراورتن مجید عبداللهی رفسنجانی 10 7

676 100.00%
321 مصالح کوهی حریتاش لاشه آهکی شرکت حریتاش 7


0 -
322 خاک صنعتی غرب گدارشور خاک صنعتی اسمعیل سرافراز 7


0 -
323 خاک صنعتی مهدی آباد خاک صنعتی فاطمه محمدی گزستان 5


0 -
324 کلسیت چک چک لاشه آهکی محمدمسعود مناقبی 5


0 -
325 گچ کلوت اردکان گچ شرکت تعاونی معدنی نمک کلوت اردکان 6


0 -
326 سیلیس چک چک1 سیلیس علی قیومی زرین 5


0 -
327 سنگ آهک مرور لاشه آهکی فاطمه ابوئی 5


0 -
328 تراورتن کلوک دهشیر تراورتن خلیل آقا صالحی 23


0 -لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/2073/وضعیت-استخراج-معادن-استان-یزد-به-تفکیک-معدن-وضعیت/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت