تعریف تخته فیبر: تخته فیبر از فیبرها (عناصر کشیده و باریک چوبی یا سایر الیاف غیر چوبی) که به صورت خمیر در آمده اند و از طریق فشردن، تداخل و اتصال بین الیاف (لیگنین چوب) یا با افزودن چسب های مصنوعی به دست می آید.

انواع تخته فیبر از لحاظ فرایند تولید: تخته فیبر از لحاظ تولید به دو دسته فیبر(S1S) و (S2S) تقسیم بندی میشود. تخته فیبر S1S دارای یک روی صاف میباشد.تخته فیبر S2S دارای دو رویه صاف میباشد.


موارد مصرف تخته فیبر

  • محصولات بیرونی: مانند تخته پوششی که به علت عایق بودن در برابر رطوبت در قسمت های بیرونی ساختمان استفاده میشود.
  • محصولات درونی: شامل تخته های ساختمانی، تخته آجری سقف، تخته صدا گیر
  • محصولات صنعتی: شامل تخته های مخصوص ساخت خانه های پیش ساخته اتومبیل سازی و صنایع مبلمان
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/2366/تخته-فیبر-محدوده/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت