ذوب در کوره های قوس الکتریکی ( EAF )

آهن اسفنجی به همراه آهن قراضه معمولاً با ترکیب 15% قراضه و 85% آهن اسفنجی به کوره قوس الکتریکی شارژ گردیده و در یک فاصله زمانی کمتر از یک ساعت تا دو ساعت بستگی به قدرت ترانس کوره مواد شارژ شده در دمای بالا ذوب گردیده وسپس کوره ذوب تخلیه و مذاب حاصله توسط پاتیل های مخصوص وارد کوره فولادسازی میگردد. در کوره فولاد سازی مذاب حاصله توسط گاز آرگون همگن گردیده و مواد مورد نیاز از جمله فروآلیاژها به مذاب اضافه میگردد تا به ترکیب موردنظر برسد سپس مذاب حاصله با ترکیب فولاد به ماشین ریخته گری مداوم شارژ گردیده و در اشکال مختلف قالب ریزی و سپس با سیستم پاشش آب سرد گردیده و در طول دلخواه برش داده میشود اشکال شمش تولیدی میتواند به صورت تختال، بیلت و بلوم و طول وعرض و ضخامت متفاوت باشد.

مواد اولیه کوره های قوس الکتریکی میتواند تا 100% آهن قراضه باشد.

ذوب کوره های القایی ( IF ):

فرآیند ذوب کورهای القایی با القای جریان برق صورت می گیرد و مواد اولیه این کوره های میتواند 100 درصد آهن قراضه و یا حداقل 15% آهن قراضه و 85% آهن اسفنجی باشد. این کورها معمولاً برای ذوب در تناژ پایین (حداکثر 30-25 تن ) مناسبتر می باشند. مابقی فرآیند ذوب کوره های القایی میتواند همانند کوره های قوس الکتریکی باشد.

کوره های کنورتور :

این کوره های مخصوص ذوب چدن حاصل از کوره های بلنداست.

هر سه روش ذوب از روشهای روز دنیا می باشند.
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/2576/روش-ذوب-وضعیت/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت