تشکل های صنعت پلاستیک

تشکل های فراگیر کشوری

اتحادیه سراسری تعاونیهای تامین نیاز صنعت پلاستیک

انجمن ها

انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

انجمن صنایع کفش ماشینی قم

انجمن صنفی کارفرمایی پلیمر و پلاستیک خراسان رضوی

انجمن همگن شیمیایی و سلولزی لرستان

انجمن صنایع ماشین سازی و تجهیزات پلیمری تهران

انجمن صنایع همگن پلاستیک تهران

انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله واتصالات PVC تهران

انجمن لوله و اتصالات PVC تهران

تعاونیهای تامین نیاز

تعاونیهای تامین نیاز

تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران

تعاونی سازندگان مصنوعات پلاستیک و نایلون تهران

تعاونی صنایع پلاستیک و ملامین یزد

تعاونی صنایع پلاستیک شهر ری

تعاونی لوله و پلی اتیلن اصفهان

تعاونی صنایع پلاستیک استان اصفهان

تعاونی تهیه و توزیع مواد اولیه و محصولات تولیدی تولیدکنندگان پلیمر مشهد

تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی مجد جی

شرکت تعاونی فراورده های بهداشتی و آرایشی

تعاونی صنایع پلاستیک استان قم

تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلیمری ایران

اتحادیه های صنفی

اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پلاستیک اصفهان

اتحادیه تولیدکنندگان پلاستیک تهران

خوشههای صنعتی

خوشه صنعت پلاستیک اصفهان

خوشه کفش و دمپایی استان قم
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/3232/تشکلها-و-انجمن-های-صنفی-صنعت-پلاستیک-محدوده/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت