تشکل های صنعت پلاستیک
تشکل های فراگیر کشوری
اتحادیه سراسری تعاونیهای تامین نیاز صنعت پلاستیک
انجمن ها
انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی
انجمن صنایع کفش ماشینی قم
انجمن صنفی کارفرمایی پلیمر و پلاستیک خراسان رضوی
انجمن همگن شیمیایی و سلولزی لرستان
انجمن صنایع ماشین سازی و تجهیزات پلیمری تهران
انجمن صنایع همگن پلاستیک تهران
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله واتصالات PVC تهران
انجمن لوله و اتصالات PVC تهران
تعاونیهای تامین نیاز
تعاونیهای تامین نیاز
تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران
تعاونی سازندگان مصنوعات پلاستیک و نایلون تهران
تعاونی صنایع پلاستیک و ملامین یزد
تعاونی صنایع پلاستیک شهر ری
تعاونی لوله و پلی اتیلن اصفهان
تعاونی صنایع پلاستیک استان اصفهان
تعاونی تهیه و توزیع مواد اولیه و محصولات تولیدی تولیدکنندگان پلیمر مشهد
تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی مجد جی
شرکت تعاونی فراورده های بهداشتی و آرایشی
تعاونی صنایع پلاستیک استان قم
تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلیمری ایران
اتحادیه های صنفی
اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پلاستیک اصفهان
اتحادیه تولیدکنندگان پلاستیک تهران
خوشههای صنعتی
خوشه صنعت پلاستیک اصفهان
خوشه کفش و دمپایی استان قملینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/3232/تشکلها-و-انجمن-های-صنفی-صنعت-پلاستیک-محدوده/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت