در آمریکا حدود 40% خمیر کاغذ مورد نیاز از کاغذ باطله تامین میشود و چوب درختانی که به منظور تهیه خمیر کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد فقط 30% کل مصرف را تشکیل میدهد و همین طور 30% بقیه مواد را از خاک اره و ضایعات چوب تهیه میکنند. معمولاً کاغذ های باطله مثل روزنامه و مجلات و... به راحتی بازیافت میشوند ولی پاکت شیر، نوشابه ها و... برای استفاده مجدد چندان مناسب نیستند، استفاده مجدد از پسماندهای کاغذی موجب احیایی جنگل ها میگردد که خود اقدامی برای مبارزه با آلودگی هواست.

مزایای بازیافت کاغذ:

- کاهش بار آلودگی

- عدم تولید کاغذ و مواد مشابه آن

- ممانعت از قطع درختان و جنگل ها

- صرفه جویی در مصرف انرژی

- کمک مستقیم به جمع آوری و دفع زباله های تولیدی

- عدم وابستگی به خمیر کاغذ از خارج کشور

روشهای جمع آوری کاغذ باطله:

- جمع آوری کاغذ باطله با استفاده از کیوسک های بازیافت کاغذ مستقر در میادین میوه تره بار

- جمع آوری کاغذ باطله از وزارتخانه ها و ادارات

- جمع آوری کاغذ باطله از مراکز آموزشی و فرهنگی

- جمع آوری کاغذ باطله از مراکز صنعتی و تجاری


مراحل بازیافت کاغذ:

  1. جمع آوری و تفکیک در مبداء
  2. انتقال به انبار جهت تکفیک مجدد و جداسازی کاغذهای قابل بازیافت
  3. بسته بندی و پرس کردن جهت کاهش حجم حمل و نقل و ارسال به کارخانه
  4. کاغذهای باطله را در پالپر یا گالاندول ریخته و در صورت رنگی بودن آنها را با سود یا کلر مرکب زدایی میکنند.
  5. شستشو، کاغذهای باطله را با آب مخلوط نموده تا سوسپانسیونی از آب و الیاف به غلظت 8-6 % تشکیل شود.
  6. مخلوط آب و الیاف پس از عبور صافی و تصفیه کننده روی میز فوردرینیر ریخته میشود تا آب اضافی آن خارج گردد و به سمت ماشین خمیر سازی منتقل میگردد.
  7. خمیر بوجود آمده را به قسمت آبگیری، خشک کردن و اطو نمودن هدایت میکنند.
  8. برش به اندازه دلخواه و بازار

چارت بازیافت کاغذ:

وضعیت بازیافت کاغذ:

در کشور ما سرانه کاغذ سالانه بالغ بر 11 کیلوگرم است که باید از طریق چوب، کاه و کلش و کاغذهای باطله و خمیر وارداتی تامین شود.

جدول 1 : درصد بازیافت کاغذ باطله در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان

نام کشور درصد بازیافت
کنیا 54
برزیل 37
مالزی 31
هندوستان 30
کره جنوبی 33
ترکیه 26
اقیانوسیه 25
الجزیره 21
ایران 10
مصر 7
کل جهان 10
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/4016/بازیافت-کاغذ-محدوده/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت