بازیافت مواد الکتریکی و الکترونی:

سرعت فزاینده تولید زباله های جامد از تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی مستعمل نگرانی مجامع جهانی را موجب شده است.

از میان این زباله ها، سخت افزارهای رایانه مورد توجه ویژه قرار دارند، این مواد 1/3 کل زباله های حاوی تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی را شامل میشوند و خطر زیست محیطی فوق العاده ای را بدلیل مواد خطرناک موجود در تجهیزات سخت افزاری بر محیط زیست تحمیل میکند .

دلایل توجه به ضایعات الکترونیکی و الکتریکی:

- روند روبه رشد این ضایعات که عمر این وسایل تا 2 الی 5 سال است.

- خطر بالقوه ای که در این ضایعات وجود دارد و در دفن آن مشکلاتی وجود دارد.

- تمایلی که برای بازیافت مواد گرانبهای به کار رفته در این محصولات وجود دارد.

کشور آمریکا، انگلیس و خصوصاً استرالیا به موفقیت های در این زمینه دست یافته است و بر اساس تحقیقات صورت گرفته در استرالیا از یک تن از کیت های الکترونیکی که به صورت تصادفی انتخاب شده شامل موارد زیر است:

پلاستیک

مس

آهن

برم

سرب

قلع

نیکل

آنتیموان

روی

نقره

600 پوند

286 پوند

90 پوند

56 پوند

54 پوند

44 پوند

40 پوند

22 پوند

9 پوند

1 پوند

طلا

کادمیوم

تیتانیوم

مولیبدن

پلادیوم

برلیوم

کبالت

پلاتین

لانتان

جیوه

1 پوند

79 پوند

38 پوند

31 پوند

25 پوند

18 پوند

17 پوند

7 پوند

6 پوند

2 پوند

وجود این فلزات سنگسن در بین زباله ها موجب نگرانی است زیرا از طریق گازهای متصاعد شده از زباله های دفن شده و نیز از طریق نشت در آب های زیر زمینی محیط زیست را آلوده می سازند، همچنین فضای زیادی را جهت دفن اشغال میکنند. بازیافت سخت افزار ها کامپیوتری علاوه بر منافع زست محیطی منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی خواهد داشت.
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/4050/بازیافت-ضایعات-الکتریکی-و-الکترونی-محدوده/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت