راهنما

به سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت خوش آمدید!

با گشت و گذار در «سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت» به معلومات یکپارچه ای دسترسی می یابید که روز به روز گسترده تر و دقیق تر می شوند.

از شما دعوت می کنیم در تولید و انتشار دانش در بخش صنعت، معدن و تجارت مشارکت کنید. ساده ترین روش مشارکت، اظهار نظر درباره مطالب است. برای نقد یا بیان ایده در مورد یک مطلب، روی نماد «اظهار نظر» (که روی نوار ابزار در راست صفحه قرار داده شده) کلیک کنید.

اگر بخواهید بطور تخصصی در این سامانه مشارکت کنید، اقدامات زیر را انجام دهید.

  1. پیش از هر چیز لازم است یک زبان مشترک داشته باشیم تا بتوانیم با یکدیگر مفاهمه کنیم. بنابراین اولین پیشنهاد ما این است که مفاهیم را مطالعه کنید در مفهوم نامه چند مفهوم اصلی وجود دارد که حتما باید با دقت درک شوند. این مفاهیم اصلی عبارتند از: ارزش، مساله، هدف، مدیریت و سامانه.
  2. در این سامانه برای بهبود درک مطلب، کیفیت، کارایی و انباشت علم، از «چارچوب ها» استفاده شود. بنابراین لازم است آشنایی کافی با چارچوب های هم افزا داشته باشید. اگر فرصت ندارید همه چارچوب ها را مطالعه نمایید، چارچوب برنامه راهبردی را مطالعه کنید.
  3. سپس لازم است کمی با فراعلم آشنا شوید و پس از آن الگوی علی و رهیافت را مطالعه کنید. البته این نظریه ها تا حدی پیچیده هستند، می توانید مطالعه آنها را عقب بیندازید.
پس از کمی گشت و گذار در سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت، قسمت های مختلف راهنما (به ویژه راهنمای نرم افزار) را مطالعه کنید. البته از همه جا می توانید راهنمایی لازم را دریافت کنید؛ با کلیک کردن روی علامت راهنما که در همه صفحه ها و پنجره ها قرار دارد، قسمتی از راهنما که متناسب با آن صفحه یا پنجره است، باز می شود؛ بدین ترتیب بدون گشتن در راهنما، به طور مستقیم به جایی که لازم است راهنمایی می شوید!

یکپارچگی معلومات در سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت، زیبایی لذت بخشی را به شما می نمایاند!

بستر ارتباطی و امکانات شخصی سازی مناسبی در سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت برای شما تدارک دیده شده است.

عضویت در این سامانه رایگان بوده و دریافت نام کاربری و رمز عبور وقت کمی می گیرد!

topیادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت